Nivelrikon eli artroosin hoito kukonhelttauutteella Fysiatrian erikoislääkäri Markku Tunninen, päivitetty 19.3.2005                                                                

Kukonhelttauutteen vaikuttava aine on natriumhyaluronaatti, joka on eristetty kukon heltasta.
Jo vuosia sitten maailmalla ryhdyttiin hoitamaan kilpahevosten nivelvaivoja hyaluronaatilla (HYA). Eläintutkimuksissa saadut hyvät tulokset johtivat vähitellen myös ihmisen nivelrikon kliinisiin kokeiluihin.  Natriumhyaluronaatti-pistoksia on annettu ihmisille 80-luvun lopusta alkaen, eikä mainittavia haittavaikutuksia pistämistä lukuun ottamatta ole havaittu. Kukonhelttauutteesta tehtävä lääkevalmiste on alunperin kehitetty Japanissa.  Suomeen lääke saatiin vuonna 1995. 

Natriumhyaluronaatti injektioneste sisältää hyaluronihappoa, jota esiintyy luonnostaan sekä nivelnesteessä että rustokudoksessa, joissa sen pitoisuus on korkea. Se on tärkeä nivelnesteen sitko- ja kimmoisuusominaisuuksille sekä rustokudoksen rakennusaineena.  Nivelrikosta kärsivillä potilailla hyaluronihapon määrä nivelnesteessä on vähentynyt ja laatu rustokudoksessa huonontunut.

Natriumhyaluronaatti-injektio nivelrikon vaivaamaan niveleen normalisoi nivelnesteen sitko- ja kimmoisuusominaisuudet. Niveleen ruiskutetun hyaluronihapon oletetaan stimuloivan nivelkalvon solujen omaa hyalyronihapon tuotantoa niin, että saavutetaan pitkäkestoinen vaikutus. Tuloksena on kivunlievitys ja nivelen parantunut liikkuvuus.

Natriumhyaluronaatti injektionestettä käytetään pitkäaikaiseen kivunlievitykseen ja liikkuvuuden parantamiseen nivelrikon vaivaamassa nivelessä.  Eniten sitä on käytetty polvinivelrikoissa mutta ainetta voi käyttää lähes minkä tahansa nivelen artroosin hoidossa.  

Isoista nivelistä polveen on helppo injisoida käsivaraisesti mutta varsinkin lonkkanivelen ja myös olkanivelen sisään on hyvin vaikea injisoida ilman koneellista ( tavallisimmin UÄ-ohjaus ) ja kukapa haluaisi injisointihoitoa, varsinkin kun kyseessä kallis lääke, josta ei voisi olla varma meneekö se niveleen vai ei.  Sitten kun kyse on pienemmistä nivelistä kuten ranteen, käsien, sormien, nilkkojen, jalkaterien ja varpaiden tai rangan nivelistä on niiden injisointi käsivaralla helpompaa mutta vaikeata ainakin kipua tuottamatta nivelrakojen kapeuden vuoksi varsinkin kun natriumhyaluronaattiin vaaditaan sen sitkosrakenteisuuden vuoksi hiukan tavanomaista esim. sorminivel-injektioneulaa paksumpi neula – kivuttomammimman ja varmimman tuloksen saa näissäkin nivelissä UÄ-ohjauksella.

Tavanomainen annos on suuriin niveliin kuten polveen, lonkkaan ja olkaniveleen 2 – 2,5 ml ja pienempiin niveliin taas pienempi annos injektionestettä niveleen ruiskutettuna viikoittain 3-5 viikon ajan.  Mikäli nivel on ylimääräisen nivelnesteen vuoksi turvoksissa, on liika neste poistettava ja tarvittaessa hoidettava tulehdustilanne ensin nivelen sisäisellä kortikostroidi-injektiolla.  Vasta viikon pari jälkeen kortikosteroidi-injektiosta aloitetaan sitten natiumhyaluronaatti-injektiot.

Kauppanimeltään resepti-valmisteita on Suomessa kaksi Artzal 2,5 ml ja Hyalgan 2 ml annosruiskut – näistä Hyalgan on hinnaltaan vähän edullisempaa mutta sisältää 0,5 ml vähemmän lääkettä.

Ennen lääkkeen injisointia nivelen sisään varmistetaan aspiroimalla, että neula on nivelontelossa.  Ylimääräinen neste aspiroidaan pois toisella ruiskulla ennen lääkeaineen injisoimista – voimakkaan tulehdusturotuksen ollessa kyseessä alkuhoito aspiraation jälkeen ensin kortikosteroidi-ruiske ja vasta viikon parin päästä kukonhelttauute-lääkityksen aloittaminen jos tulehdusturvotus on hallinnassa.