Mikä on fysiatri?

Fysiatria on lääketieteen erikoisala, jossa diagnostisoidaan ja hoidetaan sairauksia ja tapaturmia, jotka aiheuttavat tilapäisistä pysyviin vaivoihin, särkyihin ja toimintahäiriöihin.  Fysiatrisen hoidon ja kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on palauttaa potilaalle paras mahdollinen toimintakyky.

Fysiatri tai fysiatrian erikoislääkäri on fysikaalisen lääketieteen ja kuntoutuksen erikoislääkäri.

Fysiatria kehittyi USA:ssa omaksi lääketieteen erikoisalaksi 1. ja 2.:n maailmansodan aikana sotavammojen hoitoon ja kuntoutukseen keskittyneissä sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa (Physiatrist, Physiathry, physical medicin and rehabilation). 40-50 luvulla fysiatrian erikoisala otettiin käyttöön myös Euroopan maissa. USA:ssa erikoisala on edelleen maailman suurin. Suomessa on valmistunut koulutuksesta esim viimeisen 10 vuoden aikana ainoastaan noin 6 fysiatrian erikoislääkäriä vuodessa.

Fysiatrit tutkivat ja hoitavat uransa aikana kaikenikäisiä potilaita pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauksien mutta paljon myös muitten erikoisalojen sektoreilta.

Fysiatrit tutkivat, diagnostisoivat ja hoitavat paljon akuuteista ja kroonisista kivuista kärsiviä potilaita, erityisesti niska-, yläselkä- ja alaselkäkipujen sekä raajojen suurten ja pienten nivelten lihasten, jänteiden, nivelsiteiden, nivelkierukoiden ja nivelrustojen kipupotilaita.

Fysiatrit ovat erikoislääkäreitä, jotka tutkivat, hoitavat ja kuntouttavat kaikkia tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai tapaturmia mukaanlukien hermokudosten puristustilat tai toimintahäiriöt selkäydintasolta perifeerisiin hermokudoksiin saakka.

Avosektorilla fysiatrit hoitavat pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta ja työkyvynarviointeja.

Sairaaloissa ja laitoksissa  fysiatrit hoitavat osittain myös muiden erikoisalojen kuten neurologian, selkäydinvammojen, sisätautien tai geriatrian kuntoutustutkimuksia ja kuntoutusta.

Fysiatri tuntee erikoislääkäreistä parhaiten muutkin kuin operatiivista hoitoa vaativat tuki- ja liikunta-elimistön sairaudet, sekä niiden hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet.

Fysiatrin koulutukseen kuuluu tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisen anatomian hallinta ja tarkka käsintehdyn kliinisen tutkimuksen osaaminen.

Fysiatri on joutunut jatkuvasti kohtaamaan työssään monenlaisesti tule-oireilevia potilaita, erilaisia akuutteja tule-sairauksia ja paljon kroonisia vaikeasti diagnostisoitavia ja hoidettavia tule-ongelmallisia ja  samalla kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita.

Kun fysiatrin kliinisen tutkimuksen taidot ja laaja vuosikausien potilaskokemus yhdistetään löytyy useinmiten potilaan aiemmin selvittämättömille tuleoireilullekin oikeita selityksiä ja hoitoja.

Millä tavalla fysiatri diagnostisoi tutkittavaa potilasta?

Fysiatrinen diagnostiikka perustuu ensisijaisesti potilaan oireilun anamneesiin, kliiniseen manuaaliseen eli käsin tehtyyn tarkkaan toiminnalliseen tuki- ja liikuntaelinsysteemien tutkimukseen, sekä aikaisempien koneellisten tutkimustulosten ja uusien mm kuvantamisten kuten magneettikuvausten tulosten analysointiin. Edellä mainituista elementeistä syntetisoituu fysiatrille erikoislääkärikoulutuksen ja erityisesti kliinisen kokemuksen perusteella potilaan oireiden syntytavan selittävä ns. toiminnallinen diagnostiikka, jonka myötä voidaan laatia sitten myös toimintakykyä mahdollisimman hyvin palauttava hoito- sekä kuntoutussuunnitelma.

Minkä laatuisia hoitoja voivat fysiatrit ehdottaa?

Fysiatriset hoito- ja kuntoutusehdotukset voivat sisältää lähes kaikkea mahdollista, mitä voidaan käyttää tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa tai kuntoutuksessa.

Fysiatrit eivät kuitenkaan operoi eli leikkaa potilasta, vaan sitä tekevät kirurgit, ortopedit, käsikirurgit ja neurokirurgit sekä thorax- ja verisuonikirurgit ja plastiikkakirurgit, mutta jos tuki- ja liikuntaelimistön vaivasi kirurginen hoito on ainoa todellinen hoitovaihtoehto kuntoutuaksesi, on fysiatri ensisijainen erikoislääkäri kertomaan sen sinulle.

Fysiatri voi määrätä esim. lääkitystä, antaa injisointihoitoja esim. jännetuppien, jänteiden, lihastriggereiden sekä niskan, selän ja raajojen nivelten sekä hermokanavien alueille. Lisäksi fysiatri ehdottaa usein toimintakykyä palauttavaa fysioterapiaa ja siinä usein myös mobilisoiviin, manuaalisiin hoitoihin perehtyneen terapeutin kuntoutusta. Apuvälineitä kuten erilaisia niveltukia, lastoja tai tukivöitä tai esim. alaraajojen kuormitushäiriöitä korjaavia tukipohjallisia joutuu fysiatri usein myös suosittelemaan.