Vastuunrajoitus

Tämän verkkosivuston tarjoaa Fysiatripalvelut Markku Tunninen ja Katajanokan Fysiatriasema.  Vaikka olemme noudattaneet sen laadinnassa huolellisuutta, emme kuitenkaan vastaa minkäänlaisista juridisen tai luonnollisen henkilön suorittamista toimenpiteistä, jotka perustuvat tämän verkkosivuston suoraan tai välillisesti sisältämään tietoon, riippumatta siitä, onko kyseessä Fysiatripalvelut Markku Tunnisen tai kolmannen osapuolen tarjoama tieto. Mitään tällä sivustolla olevaa ei tule tulkita ohjeeksi tai suositukseksi eikä tähän verkkosivustoon tule nojautua päätöksenteon tai toimenpiteen perusteena.

Verkkosivustoomme sisältyvät tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia tai virheettömiä. Tästä syystä tiedot tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”kuten ne ovat saatavissa”. Emme anna minkäänlaisia, nimenomaisia, oletettuja tai muita takuita, vakuutuksia taikka sitoumuksia verkkosivustomme sisällöstä (esimerkiksi oikea-aikaisuudesta, ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, tietojen täydellisyydestä tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen taikka sivuston käytön avulla saatujen tulosten virheettömyydestä tai luotettavuudesta). Verkkosivustomme kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö tapahtuu omalla riskilläsi ja omaa harkintaasi käyttäen.

Verkkosivustollamme oleva informaatio ei korvaa minkäänlaista lääketieteellistä neuvontaa. Sinun tulee kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, ennen kuin ryhdyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin terveydentilaasi liittyen, vaikka terveydenhuoltoon liittyvää ongelmaa tai seikkaa olisikin käsitelty tällä sivustolla.

Tekijänoikeudellinen huomautus

Tämän sivuston tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet kaikkiin sivuston asiakirjoihin, tiedostoihin, teksteihin, kuviin, grafiikkaan, apuvälineisiin ja sen sisältämään koodiin sekä verkkosivujen yleiseen ulkoasuun kuuluvat Fysiatripalvelut Markku Tunniselle ja Katajanokan Fysiatriasemalle (kaikki oikeudet pidätetään) ja/tai kolmansina osapuolina oleville palveluntarjoajille.

Tämän sivuston sisältöä saa vapaasti kopioida ja tulostaa omaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön sekä opetustarkoituksiin.  Muuhun tarkoitukseen kopiointi ja tulostaminen sallitaan myös edellyttäen, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta ilmaisevat merkinnät ja niihin sisältyvät vastuunrajoituslausekkeet säilytetään kaikissa kopioissa ja/tai tulosteissa.  Edellisestä poikkeuksena fysiatria.net sivustolla mahdollisesti olevat kolmannen osapuolen sisällöt ja kuvat, joiden kopiointioikeuksista ei Fysiatripalvelut Markku Tunnisella ole päätösoikeutta.

Linkitys tähän verkkosivustoon on täysin vapaata

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää kolmannen osapuolen verkkosivuston sisältöä. Sinun on hankittava kyseisen kolmannen osapuolen hyväksyntä ennen tällaisen sisällön mitä tahansa käyttöä tai lataamista. Tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä ei saa muuttaa, eikä suojatussa sisällössä ilmenevää tekijää koskevaa tai tekijänoikeudellista merkintää tai huomautusta saa muuttaa tai poistaa ilman etukäteistä tekijän tai oikeudenhaltijan antamaa kirjallista suostumusta.

Kolmannen osapuolen verkkosivut ja niiden sisältö

Verkkosivustomme voi sisältää kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisältöä (esim. artikkeleita, tietoja tai otteita) ja ne voivat sisältää myös linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Vaikka kolmansien osapuolten sivustoihin tai näiden sivustojen sisältöön olisi sivustollamme viitattu, vaikka niihin olisi sivustoltamme pääsy, tai vaikka ne olisivat sivustollamme käytettävissä, ei Fysiatripalvelut Markku Tunnisella ole päätösvaltaa näitä kolmansien osapuolten sivustoja tai niiden sisältöä koskien. Fysiatripalvelut Markku Tunninen ei ota minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivuista, niiden sisällöstä, niiden saatavilla olosta, päivittämisestä tai niillä esitettävistä tiedoista tai mielipiteistä. Fysiatripalvelut Markku Tunninen ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta sellaisista väitteistä, joiden mukaan kolmannen osapuolen sivustojen sisältö (riippumatta siitä, onko se julkaistu näillä tai joillakin muilla verkkosivuilla) loukkaisi jonkun toisen kolmannen tahon immateriaalioikeuksia.

Lopuksi

Voit ottaa yhteyttä meihin joko pääsivun palautepainikkeella tai sähköpostilla osoitteeseen markku.tunninen@fysiatria.net

Edellä ilmenevät viittaukset ”Fysiatripalvelut Markku Tunninen”, ”yritys”, ”me”, ”meille”, ”meidät” ja ”meidän” tai vastaavat ovat viittauksia Fysiatrian erikoislääkäri Markku Tunniseen, Fysiatripalvelut Markku Tunniseen ja Katajanokan Fysiatriasemaan.